بایگانی بارداری و زایمان

زایمان طبیعی
بارداری و زایمان

زایمان طبیعی و مراحل آن

زایمان طبیعی یکی از قدیمی ترین روش های زایمان است که همچنان در میان بانوان متداول است . این روش را زایمان نیازمند تمرین تکنیک

زایمان سزارین
بارداری و زایمان

زایمان سزارین و مراحل آن

با پیشرفت علم پزشکی، زایمان سزارین برای زمانی که مادر بادراری پرخطی را تجربه می کند و یا زایمان زودرس توصیه می شود. زایمان سزارین