بایگانی جراحی ترمیمی ناحیه تناسلی

مراحل جراحی زیبایی کلیتوریس
جراحی ترمیمی ناحیه تناسلی

هودکتومی، جراحی افزایش لذت جنسی

هودکتومی یا جراحی زیبایی کلیتوریس یکی از انواع جرای های زیبایی زنان است. آیا می دانید مراحل انجام هودکتومی به چه صورت است؟ این یکی

واژینوپلاستی
جراحی ترمیمی ناحیه تناسلی

واژینوپلاستی و مراحل انجام آن

واژینوپلاستی چسیت؟ به چه منظور انجام می شود؟ آیا می توان از جراحی واژینوپلاستی برای تنگ کردن واژن استفاده نمود؟ این جراحی یکی از جمله

مزایای پرینورافی
جراحی ترمیمی ناحیه تناسلی

پرینورافی یا تنگ کردن مدخل واژن

پرینورافی یک جراحی به منظور ترمیم پرینه و اندام‌های خارجی ناحیه تناسلی در خانم‌ها می‌باشد. قسمتی از ناحیه تناسلی خارجی که بین مقعد و واژن

لابیاپلاستی
جراحی ترمیمی ناحیه تناسلی

لابیاپلاستی و شیوه انجام آن

لابیاپلاستی چگونه انجام می شود؟ مزایای انجام لابیاپلاستی را می دانید؟ آیا جزئیات این جراحی زیبایی را می شناسید؟ این جراحی زیبایی یکی از جراحی